ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME
TALEP FORMU

 

18/9/2019

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA

 

        Beyannamelerimi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin değerlendirilmesini ve tarafıma kullanıcı şifresi verilmesini arz ederim.MÜKELLEF KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ(*)
Vergi Numarası
Vergi Numarası Bilgisi resmi standartlara uymayan şirketler/kişiler için yapılan beyan başvuruları geçersiz olup sistemden silinecektir.
Vergi Dairesi
Şirket Ünvanı / Adı-Soyadı
Adresi
Telefon Numarası   (Örn: 2129999999)
Faks Numarası   (Örn: 2129999999)
Elektronik Posta Adresi
Email adresi Türkçe karakter içermemelidir. Aksi halde şifreniz mailinize ulaştırılamayacaktır.(Örn: ç, Ç, ğ, Ğ, ı, İ, ş, Ş)

 

Tarafıma elektronik beyanname gönderme yetkisinin verilmesi halinde;

1.Maliye Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tümüne uyacağımı,

2.Tarafıma verilmiş şifreden sorumlu olduğumu, şifreyi herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı, kullanımına izin vermeyeceğimi, başka amaçlarla kullanmayacağımı, almış olduğum şifrem ile başkaları tarafından işlem yapıldığını öğrendiğim anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'ne bildireceğimi,

3.Şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin, kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Müdürlüğü'ne bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı,

4.Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıtlarının esas alınacağını,

5.Şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin tarafımdan imzalanmış sayılacağını, kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Adı-Soyadı / Ünvanı


18/9/2019

 

(*) Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır.